Nastava

Nastavni plan u akademskoj 2016./2017. godini

Raspored nastave u akademskoj 2016./2017. godini

Kalendar ispitnih rokova (po predmetima) u akademskoj 2016./2017. godini

Kalendar ispitnih rokova (po datumu) u akademskoj 2016./2017. godini

Kalendar akademske 2016./2017. godine

Neradni dani u akademskoj 2016./2017. godini

 

Kodeks ponašanja studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Pravilnik o studiranju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 

Završni rad

Diplomski rad

 

Statistika