[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel.(Fax): +387 36 355-000 (001); E-pošta: gfmo@gfmo.ba

22. 9. 2010.

Katedra za matematiku > Matematika 1

« organizacija fakulteta


O fakultetu

Obavijesti za studente

Obavijesti o studiju

Istraživačka djelatnost

Strukovna djelatnost

Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi

« novosti

[Literatura]

 

[Literatura]

 

 

 

[Literatura]

Literatura
 • Ivan Slapničar, Matematika 1, FESB Split, 2002. (knjiga predavanja i vježbi u .pdf formatu)

 • Nikica Uglešić, Viša matematika, I i II, PMF Split, 2002. (knjiga predavanja u .pdf formatu)

 • Petar Javor, Uvod u matematičku analizu, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

 • Petar Javor, Matematička analiza - zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

 • N. Uglešić, Predavanja iz matematičke analize I, skripta PMF-a Split, 1994.

 • S. Kurepa, Matematička analiza I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

 • S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

 • V. P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.

 • P. M. Miličić, M. P. Uščumlić, Zbirka zadataka iz više matematike I, Naučna knjiga, Beograd, 1986.

 • Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978;

 • V. Devide, Riješeni zadaci iz više matematike s kratkim repetitorijem definicija i teorema (Brojevi, kombinatorika, determinante, analitička geometrija...), Školska knjiga, Zagreb, 1990.

 • B. Apsen, Riješeni zadaci više matematike 1, 2, 3, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

 • B. A. Mesihović, Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike s osnovama teorije i ispitni zadaci, Zavod za matematiku PMF-a Sarajevo, 1999.

 • Neven Elezović, Udžbenik za IV razred gimnazije;

 • N. Elezović, B. Dakić, Zbirke zadataka za III i IV razred gimnazije.

[Nastavni plan i program]

 

 

[Monotonost, konkavnost, zakrivljenost, asimptote krivulje, lokalni ekstremi i točke infleksije...]

Nastavni plan i program

     Algebra skupova. Polje realnih i kompleksnih brojeva. Apsolutna vrijednost realnog broja. Princip matematičke indukcije. Newtonova binomna formula. Intervali. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Skupovi u kompleksnoj ravnini. Realne funkcije jedne realne varijable. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Elementarne funkcije. Polinomi. Hornerova shema. Bezoutov teorem. Nultočke polinoma. Osnovni teorem algebre. Neprekidnost i limes funkcije. Nizovi i redovi realnih brojeva, konvergencija. Diferencijalni račun i primjene. Lagrangeov teorem. Taylorov red i polinom. L’Hospitalovo pravilo. Monotonost, konkavnost, zakrivljenost i asimptote krivulje. Lokalni ekstremi i točke infleksije. Crtanje grafa funkcije. Linearni operatori. Matrice i determinante, operacije i svojstva. Inverzna matrica. Rang matrice. Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi, skup rješenja. Gaussova i Jordanova metoda eliminacije. Cramerovo pravilo. Matrične jednadžbe. Pojam vektorskog prostora. Vektori u ravnini i prostoru. Pravac i ravnina u prostoru.

[Konzultacije]

 

[Ispitni rokovi]

Konzultacije

     Profesor Zvonimir Mavar prima studente na konzultacije svake srijede i četvrtka od 1000 do 1200 sati.
     Asistent Anton Vrdoljak prima studente na konzultacije svakog ponedjeljka od 1600 do 1800 sati.

Neki riješeni ispitni zadaci

 • Pismeni dio ispita iz Matematike 1
  od 29. lipnja 2000. godine PDF (176 kB);

 • Pismeni dio ispita iz Matematike 1
  od 11. lipnja 2003. godine PDF (180 kB);

 • Pismeni dio ispita iz Matematike 1
  od 14. listopada 2003. godine PDF (228 kB);

 • Pismeni dio ispita iz Matematičke analize 1
  od 30 travnja 2003. godine PDF (133 kB);

 • Pismeni dio ispita iz Matematičke analize 1
  od 19 lipnja 2003. godine PDF (124 kB).

Ispitni rokovi

     Kalendar ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini nalazi se na stranici obavijesti za studente. Ispiti počinju u 1000 sati, a eventualne promjene vremena (ne datuma) održavanja ispita nastavnici će blagovremeno oglasiti na oglasnoj ploči fakulteta. Studenti su dužni predati prijavnicu studentskoj službi ili izvršiti on-line prijavu najkasnije tri dana prije ispita.

.


[Katedra za matematiku]

 

 

-[Kvadratna funkcija]

.
Neka predavanja

elementarne funkcije
derivacija funkcije
plohe drugog reda

!!! fontovi !!!

[Download Evaluation Version of WinZip]

Zadaci za vježbu

apsolutna vrijednost
matematička indukcija
binomna formula
kompleksni brojevi
polinomi
matrice
determinante
vektori
analitička geometrija
derivacije
neodređeni oblici

[Download Free Adobe Acrobat Reader]

 

POPIS STUDENATA koji
(ne) mogu pristupiti PRVOM/DRUGOM kolokviju iz kolegija u zimskom semestru u akademskoj 2006./2007. godini.

Rezultati

REZULTATI 1. KOLKOVIJA u zimskom semestru akademske 2006./2007. godine.

REZULTATI 2. KOLKOVIJA u zimskom semestru akademske 2006./2007. godine.


^ vrh stranice

« novosti

« o fakultetu

« organizacija fakulteta

« katedra za matematiku