Usmena javna obrana doktorske disertacije pristupnika mr. sc. Dragana Ćubele

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU

oglašava

USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

pristupnika mr. sc. Dragana Ćubele, dipl. ing. građ.

pod naslovom: ''UPORABNA SVOJSTVA BETONSKIH KONSTRUKCIJA OVISNO O STUPNJU PREDNAPINJANJA''

Obrana će se održati 22. rujna 2017. god. u 12:00 sati u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b. Mostar.

Disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 13 sati u dekanatu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.