Treća međunarodna konferencija studenata arhitektonskih, građevinskih i geodetskih fakulteta "We build the Future"

we build

Prijave za treću međunarodnu konferenciju studenata arhitektonskih, građevinskih i geodetskih fakulteta pod nazivom "We build the Future" službeno su otvorene. U organizaciji Asocijacije studenata modernog inženjerstva, Studentskog parlamenta Građevinskog fakulteta i Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, konferencija će se održati od 5. do 8. listopada 2017. godine na Zlatiboru. Za više informacija i mogućnostima prijave kontaktirajte Studentski zbor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru putem Facebook profila

Participacija iznosi 58€, dok će cijena prijevoza biti naknadno dogovorena ovisno o broju prijavljenih. Participacija uključuje:
- 3 noći u hotelu "Villa Jelena" s tri obroka dnevno
- kongresni materijal
- ulaz za organizirani večernji program i zabavu
- popratne aktivnosti.
Prijave su otvorene do 25. rujna 2017.!

Cilj projekta je da okupi studente građevinskih, geodetskih i arhitektonskih fakulteta koji će se sresti sa suvremenim trendovima znanosti i upoznati sa različitim načinima pristupa i rješavanja konkretnih problema u oblasti građevinarstva, arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite životne sredine.Tema konferencije je zelena gradnja, održivi razvoj i osposobljavanje studenata da budu konkurentni na tržištu rada.