Obrana doktorske disertacije mr. sc. Mirne Raič

U srijedu 12. srpnja 2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kandidatkinja mr. sc. Mirna Raič, dipl. ing. građ., obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "ISTRAŽIVANJE TOKOVA PODZEMNIH VODA U SREDINAMA
S PROMJENJIVOM PROVODLJIVOŠĆU".

Povjerenstvo za obranu u sastavu:
dr. sc. lvo Čolak, redoviti profesor - predsjednik,
dr. sc. Roko Andričević, redoviti profesor - mentor,
dr. sc. Zoran Milašinović, redoviti profesor - član
dr. sc. Hrvoje Gotovac, izvanredni profesor - član

udijelilo je Mirni Raič titulu doktora tehničkih znanosti iz područja građevinarstva. Slijedi nekoliko slika s obrane i s proslave.

mirna doktorat 1

mirna doktorat 2

mirna doktorat 3

mirna doktorat 4

mirna doktorat 5

mirna doktorat 6

mirna doktorat 7

mirna doktorat 8

mirna doktorat 9

mirna doktorat 10

mirna doktorat 11

mirna doktorat 12

mirna doktorat 13

mirna doktorat 14

mirna doktorat 15

mirna doktorat 16

mirna doktorat 17

mirna doktorat 18

mirna doktorat 19

mirna doktorat 20