Reakreditacija Sveučilišta u Mostaru - posjet Stručnog povjerenstva

Stručno povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje (www.azvo.hr) ovaj je tjedan, u sklopu postupka reakreditacije, obavilo posjet našem Sveučilištu.

reakreditacija 11

Posjet je uključivao razgovore s vodstvom Sveučilišta (rektorica, prorektori i pomoćnik rektorice), sa svima dekanima fakulteta, sa Uredom za osiguranje kvalitete Sveučilišta i predstavnicima Ureda za osiguranje kvalitete svake sastavnice, Stručnim timom ISS-a, te sa Studentskim zborom Sveučilišta. Ovi sastanci obavljeni su u vijećnici Građevinskog fakulteta u utorak 16. svibnja 2017.

reakreditacija 22

Od srijede 17. svibnja do petka 19. svibnja 2017. članovi Stručnog povjerenstva su obavljali cjelodnevne posjete pojedinim fakultetima. Građevinskom fakultetu je bila namijenjena srijeda 17. svibnja 2017. Članovi Stručnog povjerenstva prof. Peter Bak Frigaard, prof. Bojan Jerbić i koordinatorica i prevoditeljica Đurđica Dragojević obavili su razgovore s vodstvom Fakulteta (dekan, prodekani i tajnik), s radnom skupinom koja je izradila Samoanalizu, sa šefovima katedri i voditeljima znanstvenih i stručnih projekata, sa studentima i predstavnicima alumnija, te s nastavnicima. Također su obišli laboratorije, knjižnicu, studentsku referadu, računalne učionice i predavaonice u kojima je kratko prisustvovalo nastavi.