Obrana Diplomskog rada

Obavještavaju se studenti druge godine diplomskog studija građevinarstva da su, sukladno članku 17. Pravilnika o izradi i obrani Diplomskog rada, obvezni prikazati i usmeno obraniti Diplomski rad najkasnije do 30. rujna tekuće akademske godine.

sum 2
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
martello 01
  
BALMAS LOGO lo res
 
 
BALMAS LOGO lo res d
 
 
IPA Adriatic CBC Programme EN new logo 1
 
 
uzpspp
  
 
 iaces