ISS - zimski ispitni rok 2017./2018.

Od danas (9. 1. 2018.) se mogu prijavljivati ispiti na redovitom zimskom ispitnom roku akademske 2017./2018. godine.

Rok za prijavu ispita je 3 (tri) dana prije ispita, a rok za odjavu je 1 (jedan) dan prije ispita. Na ispit se ne može izaći ukoliko ispit nije prijavljen. Ispit treba prijaviti i za predmete koje student položi putem kolokvija, kako bi se mogla unijeti ocjena.

Student treba odjaviti ispit ukoliko se odluči ne izaći na ispit.