ivo c

Ime i prezime:           Ivo Čolak
Datum rođenja: 5. 6. 1968.
Zvanje i titula: redoviti profesor; dr. sc., dipl. ing. građ.
Telefon:

+387 36 355-000

E-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Konzultacije:  
  
CURRICULUM VITAE 
 

A. OSNOVNI PODACI

Ime i prezime: IVO ČOLAK

Zvanje i titula: Prof. dr. sc. IVO ČOLAK, dipl. ing. gradj., dekan Građevinskog fakulteta

Kolegiji: Otpornost materijala I, Otpornost materijala II, Primijenjena teorija elastičnosti, Plošne konstrukcije

Datum rođenja: 5. lipnja 1968.

B. ŠKOLOVANJE

1974.-1982. Osnovna škola u Širokom Brijegu

1982.-1986. Srednja građevinska tehnika u Širokom Brijegu

 

     Institucija:  Razdoblje:  Zvanje:  Godina: 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, B&H Dipl. rad: Statički proračun vijadukta, 1992. (Prednapregnute betonske konstrukcije), Mentor: prof.dr.sc. Dragan Milašinović 1987.-1992. dipl.ing.građ.   1992.
Građ. fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska Poslijediplomski studij: ''Numeričko modeliranje'', Mag. rad: Num. modeliranje 3D konstrukcija s pravilnim svojstvima u jednom smjeru, 1996. Mentor: prof.dr.sc. Blaž Gotovac (Split), Mentor: prof.dr.sc. Frano B. Damjanić (Ljubljana, Padova, Swansea) 1993.-1997. magistar znanosti 1997.
Doktorska disertacija (nostr. u Hrvatskoj) Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Disertacija: Num. modeliranje savijanja tankih ploča općeg oblika, 2002. Mentor: prof.dr.sc. Blaž Gotovac (Split), Komentor: prof.dr.sc. V. Kozulić (Rijeka) 1998.-2002. doktor znanosti 2002. 
 Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, B&H Centar za studije novinarstva Područje nov. dj.: Kultura i znanost Dipl. rad: Analiza filmske kritike, 2003. Mentor: prof.dr.sc. Marko Sapunar (Zagreb) 1998.-2003.  dipl. novinar  2003.
Postdoktorski studij, Baudirektion Kanton Zuerich ETH-Zuerich Univer., Švicarska Stručni konzultant na sanaciji i rekonstrukciji objekata BKZ IV-VIII, 2003.   2003.

 

C. NAPREDOVANJE I POLOŽAJ U ZAPOSLENJU


SADAŠNJE ZAPOSLENJE
: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru (1993.-)


POZICIJA
: Nastavnik na kolegijima OTPORNOST MATERIJALA I, OTPORNOST MATERIJALA II, PRIMIJENJENA TEORIJA ELASTIČNOSTI, TEORIJA PLOŠNIH KONSTRUKCIJA


NAPREDOVANJE
:

• Asistent i viši asistent na kolegijima otpornost materijala I, otpornost materijala II i primijenjena teorija elastičnosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 1993.-2001.

• Istraživač i šef laboratorija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 1996-1999. (honorarno)

• Nastavnik i predavač na kolegiju tehnička mehanika (Viša građevinska škola), Sveučilište u Mostaru, od 2000.

• Docent i nastavnik na kolegijima otpornost materijala I, otpornost materijala II i primijenjena teorija elastičnosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, od 2002.-2005.

• Izvanredni profesor i nastavnik na kolegijima otpornost materijala I, otpornost materijala II i primijenjena teorija elastičnosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, od 2005.

• Prodekan za nastavu na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 2002.-2004.

• Dekan na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, od 2004.-2008.

 

OSTALA ZAPOSLENJA (honorarno):

- International Management Group – IMG 
POZICIJA: Konzultant i ekspert u području projektiranja i izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji građevina visokogradnje u Zapadnohercegovačkoj županiji (Posušje, Sarajevo) (2000.-2001.) 

- Peristil, Široki Brijeg (honorarno) POZICIJA: Voditelj kontrole kvalitete proizvoda bet. gal. (1998.-1999.) 

- OMEGA engineering, Mostar-Dubrovnik (honorarno) POZICIJA: Član supervizorskog tima na projektu rekonstrukcije Starog mosta u Mostaru i na projektu rekonstrukcije kula Tara i Halebija (2002.-2004.)

 

D. OBAVLJANJE RAZNIH FUNKCIJA

- Dopredsjednik Hrvatskog društva arhitekata i građevinskih inženjera Bosne i Hercegovine, od 2001.,

- Član bosanskohercegovačkog Federalnog povjerenstva za polaganje državnih stručnih ispita –
konstruktivni smjer, od 2000.-2003.,

- Član županijskog povjerenstva Županije zapadnohercegovačke za polaganje stručnih ispita u području
arhitekture i graditeljstva, 2000. - 2002.,

- Član predsjedništva Matice hrvatske Široki Brijeg, od 2002.

- Dopredsjednik HIZ-a BiH (Hrvatskog intelektualnog zbora u BiH), od 2006.,

- Član Senata Sveučilišta u Mostaru, od 2004.

 

POPIS RADOVA I DJELATNOSTI

E. Znanstveni radovi objavljeni u inozemnim i domaćim časopisima (u zadnjih pet godina)

1. GOTOVAC, B., KOZULIĆ, V., ČOLAK, I., Numeričko modeliranje ljuskastih i grednih elemenata, ZNANSTVENI GLASNIK, časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, br. 14, ISSN 1025-7977, str. 91-107, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2004. (znanstveni članak)

2. ČOLAK, I., GOTOVAC, B., KOZULIĆ, V., Numerička analiza 3D konstrukcija s konstantnim svojstvima u trećem koordinatnom smjeru, ZNANSTVENI GLASNIK, časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, br. 15, ISSN 1025-7977, str. 39-55, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2004. (znanstveni članak)

3. COLAK, I., Reconstruction of the Old Bridge in Mostar, Baudirektion Kanton Zuerich, Hochbauamt, Einladung zu einem Vortag (in englisch), BD persoenlich, Mitarbeiterzeitung der Baudirection Kanton Zuerich, Nr.20, p. 8-9, Zuerich, 2004.

4. COLAK, I., GOTOVAC, B. & KOZULIC, V., Numerical Modelling of Structures with constant properties in a one direction, DAAAM International Scientific Book 2005, ISBN: 3-901509-38-0, ISSN: 1726-9687, Ed. B. Katalinic, p. , Published by DAAAM International Vienna, Vienna, 2004. (znanstveni članak)

5. MARIJANOVIĆ, P., GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., ZOVKO, T., Stoljeće širokobriješke bazilike – povijest, materijali, geometrija, konstrukcija, Vitko, časopis MH Š. Brijeg, god. IV, br.6, ISSN 1512-8903, str. 9-19, MH Š. Brijeg, 2005.

6. GOTOVAC, B., KOZULIC, V. & COLAK, I., Numerical Modelling of Structures Consisting of Shell and Beam Elements, DAAAM International Scientific Book 2004, ISBN: 3-901509-38-0, ISSN: 1726-9687, Ed. B. Katalinic, p. 231-241, Published by DAAAM International Vienna, Vienna, 2005. (znanstveni članak)

7. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., Stara crkva u Gradnićima, Zbornik-godišnjak, Gradn., 2006.

8. KOZULIC, V., GOTOVAC, B. & COLAK, I., Multilevel Mesh Free Method for the Torsion Problem, DAAAM International Scientific Book 2006, ISBN: 3-901509-38-0, ISSN: 1726-9687, Ed. B. Katalinic, p. 365-385, Published by DAAAM International Vienna, Vienna, 2006. (znanstveni članak)

9. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., Crkva na Gorici kod Livna, AGD profi, časopis za arhitekturu, graditeljstvo i dizajn, br. 24, IDB 4201006300006, str. 82-90, Pregola d.o.o., Sarajevo, 2007.

10. ČOLAK, I., Prikaz revitalizacije lokaliteta Starog mosta / A Review of Revitalize the Old Bridge Location, TTI – transport i transportna infrastruktura, br. 1, ISSN 9-771840-280140, str. 67-73, Udruženje konzultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH), Sarajevo, 2007.

 

E1. Magistarski i doktorski rad

11. ČOLAK, I., Numeričko modeliranje prostornih trodimenzionalnih konstrukcija s pravilnim svojstvima u jednom smjeru, Magistarski rad, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1996.

12. ČOLAK, I., Numeričko modeliranje savijanja tankih ploča općeg oblika, Doktorska disertacija (nostr. u Hrvatskoj), Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2002.

 

F. Radovi objavljeni u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova

13. COLAK, I., The Finite Prisms Method, Proceedings of the 3rd International Conference UPS 2004, Business Systems Management, September 23rd – 24th, 2004, University of Mostar, Faculty of Mech. Engineering and Computing, DAAM International Vienna, Austrian Society of Engineers and Architects OEIAV – 1848, Scientific and Technical Forum, ISBN 3-901509-24-0, p. 063-069, Mostar – Vienna, 2004. (znanstveni članak)

14. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., Konstrukcijski sustav crkve Uznesenja blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu, Međunarodni znanstveno-str. skup Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, bilten, str. 69-71, Franjevački samostan, Široki Brijeg, 2005.

15. ŠARAVANJA, K., ČOLAK, I., Kamen za obnovu Starog mosta u Mostaru, Prvi sabor hrvatskih mostograditelja, Zbornik radova, ISBN 953-6175-22-3, ur. J. Radić, str. 785-795, Secon HDGK, Brijunski otoci, 2005.

16. ČOLAK, I., Kratki prikaz revitalizacije lokaliteta Starog mosta, Prvi sabor hrvatskih mostograditelja, Zbornik radova, ISBN 953-6175-22-3, ur. J. Radić, str. 779-785, Secon HDGK, Brijunski otoci, 2005.

17. ŠARAVANJA, K., ČOLAK, I., Obnova porušenih mostova na Neretvi, Prvi sabor hrvatskih mostograditelja, Zbornik radova, ISBN 953-6175-22-3, ur. J. Radić, str. 887-897, Secon HDGK, Brijunski otoci, 2005.

18. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., GOTOVAC, B., Specifični konstrukcijski detalji građevina na području Blidinja, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Blidinje 2005., Blidinje, 2005.

19. ČOLAK, I., Revitalizacija lokaliteta Starog mosta, Građevinarstvo, nauka i praksa, Zbornik radova zn. skupa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Crnoj Gori, Podgorica, 2006.

20. ČOLAK, I., Numeričko modeliranje konstrukcija s pravilnim svojstvima u jednom smjeru, Zbornik znanstveno-stručnog skupa Građevinskog fakulteta Subotica Univerziteta u Novom Sadu, Subotica, 2006.

21. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., Konstrukcijski sustav crkve Uznesenja blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu, Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-str. skupa Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Franjevački samostan, Široki Brijeg, 2006.

22. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., Značajke projekta crkve na Gorici kod Livna, Građevinarstvo, nauka i praksa, Zbornik radova zn. skupa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Crnoj Gori, Podgorica, 2008.

 

G. Radovi objavljeni u zbornicima domaćih znanstvenih skupova

23. GOTOVAC, B., KOZULIĆ, V., ČOLAK, I., Uvod u numeričko modeliranje prostornih konstrukcija, Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 1, ISSN 1512-9322, str. 69-104, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2001. (znanstveni članak)

24. ČOLAK, I., Uvodnik, Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 1, ISSN 1512-9322, gl. urednik: I. Čolak, str. 7-9, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2001.

25. GOTOVAC, B., KOZULIĆ, V., ČOLAK, I., Numeričko modeliranje prostornih 3D konstrukcija s pravilnim svojstvima u jednom smjeru, Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 2, ISSN 1512-9322, str. 307-325, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2002. (znanstveni članak)

26. ČOLAK, I., Uvodnik (Riječ urednika), Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 2, ISSN 1512-9322, gl. urednik: I. Čolak, str. 7-9, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2002.

27. ČOLAK, I., Znanstveni sati, Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 3 – jubilarni zbornik-monografija povodom 25 godina Građevinskog fakulteta, ISSN 1512-9322, gl. urednik: I. Čolak, str. 15-17, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2003.

 

H. Knjige, skripte, publikacije

1. ČOLAK, I., Metoda konačnih prizama, Sveučilište u Mostaru, DGIT HB, GKM, UDK 642.042 (0.064), Mostar, 1997. (znanstvena knjiga)

2. GOTOVAC, B., KOZULIĆ, V., ČOLAK, I., Industrial Finite Element Analysis Package STRIP, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1996. (znanstveno informatički softver)

3. GOTOVAC, B., KOZULIĆ, V., ČOLAK, I., Uvod u numeričko modeliranje prostornih konstrukcija, ISBN 9958-690-05-5, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2001. (znanstvena knjiga)

4. ČOLAK, I., GLIBIĆ, M., Numerička analiza konstrukcija s konstantnim svojstvima u jednom smjeru, ISBN 9958-690-05-5, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2005. (znanstvena knjiga)

5. ČOLAK, I., Dnevnik graditelja - Revitalizacija lokaliteta Starog mosta u Mostaru, knjiga uz film Dnevnik graditelja red. Jasmile Žbanić, ISBN, Deblokada-Sarajevo, Grad Mostar, UNESCO, Mostar-Sarajevo, 2008.

6. GLIBIĆ, M., ČOLAK, I., Konstrukcije kamenih crkava u osam slika, ISBN, Sveučilište u Mostaru, MH, Mostar, 2008. (u pripremi)

 

I. Pozivna predavanja

1. Scientific Side of Reconstruction of the Old Bridge in Mostar, Baudirektion Kanton Zuerich, Hochbauamt, Einladung zu einem Vortag (in englisch), Zuerich, 2003.

2. Opći prikaz projekta revitalizacije Starog mosta u Mostaru, Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2007.

 

J. Značajniji stručni radovi i stručni projekti

1. Poslovno stambena zgrada ''Puringaj'', Široki Brijeg, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Široki Brijeg, 1995.

2. Vodospreme Tribistovo, Posušje, max. 2x1500 m3, Projektantska tvrtka: Hering, Široki Brijeg, Pozicija: statički projektant konstrukcije, Lokacija: Posušje, 1996.

3. Crkva u Vionici, Medjugorje, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: arhitektonski i statički koprojektant, Lokacija: Međugorje, 1997.

4. Laboratorijsko ispitivanje materijala za više projekata, Mostar, 1996., 1997., 1998., 1999., godina, Projektantska tvrtka: Institut za građevinarstvo Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: šef laboratorija i zn. istraživač, Lokacije: Mostar, Čapljina, Š. Brijeg, Čitluk, Posušje, Ljubuški, Ploče…, 1996.-1999.

5. Idejno rješenje ’’Križni put’’ za Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Naručitelj: Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Pozicija: član tima, izrada dijela projekta, Lokacija: Široki Brijeg, 1997.

6. Rekonstrukcija objekta u Grubinama, Imotski, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, Lokacija: Imotski, 1998.

7. Most Vidoši-Sturba, Livno, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: statički projektant, Lokacija: Vidoši-Sturba, Livno, 1998.

8. Vila STOJIĆ, Čitluk-Medjugorje, Projektantska tvrtka: pgp. A3, Široki Brijeg, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Čitluk, 1999.

9. Idejni projekt partera za robnu kuću “Interijer”, Ljubuški, Projektantska tvrtka: Peristil, Široki Brijeg, Pozicija: arhitektonski projektant, Lokacija: Ljubuški, 1999.

10. Dvije poslovno stambene zgrade ZARCOL (1200 m2), Široki Brijeg, Projektantska tvrtka: pgp. A3, Široki Brijeg, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Široki Brijeg, 1999.

11. Pilana-hala DIP (1400 m2) i njezini prateći objekti, Trn, Široki Brijeg, Projektantska tvrtka: pgp. A3, Široki Brijeg, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Široki Brijeg, 2000.

12. Robna kuća ''BIMACO'', Široki Brijeg (1800 m2), Projektantska tvrtka: T&D Company, Ljubuški, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Široki Brijeg, 2000.

13. Idejni projekt partera i okolnog područja crkve u Rasnu, Š. Brijeg, Pozicija: dijagnoza, arhitektonski projekt, parterno rješenje, Lokacija: Rasno, Široki Brijeg, 2001.

14. Poslovni farmaceutski centar (ljekarna,skladište,velepr.), Trn, Š. Brijeg (1200 m2), Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Trn, Široki Brijeg, 2002.

15. Benzinska crpka Jare, Široki Brijeg, Projektantska tvrtka: T&D Company, Ljubuški, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, nadzor, Lokacija: Jare, Široki Brijeg, 2002.

16. Projekt rekonstrukcije STAROG MOSTA u Mostaru, Mostar (supervizor), 2002., 2003., 2004. godina, Supervizorska tvrtka: OMEGA engineering, Dubrovnik, Pozicija: član tima ovlaštenog Supervizora, Lokacija: Mostar, 2002.-2004.

17. Rekonstrukcija i sanacija objekata BKZ, Zuerich, Švicarska, IV-VIII, 2003. godina, Projektantska tvrtka: Baudirektion Kanton Zuerich, Zuerich, Pozicija: stručni konzultant, Lokacija: Zuerich, Švicarska, 2003.

18. Poslovno skladišni objekt ELKATEH d.o.o., Bišće polje, Mostar (1000 m2), Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: arhitektonski i statički projekt, nadzor, Lokacija: Bišće polje, Mostar, 2003.

19. Projekt rekonstrukcije kula Tara i Halebija uz STARI MOST, Mostar (nadzor), 2003., 2004. godina, Supervizorska tvrtka: OMEGA engineering, Dubrovnik, Pozicija: član tima ovlaštenog Supervizora, Lokacija: Mostar, 2003.-2004.

20. Stambene zgrade Ministarstva branitelja ŽZH u Š. Brijegu (1400 m2), Široki Brijeg, Projektantska tvrtka: URBIS '86. d.o.o., Š. Brijeg, Revidentska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: revident statičkog proračuna (mehaničke otpornosti i stabilnosti konst.), Lokacija: Široki Brijeg, 2004.

21. Stambene zgrade Ministarstva branitelja ŽZH u Ljubuškom (2600 m2), Ljubuški, Projektantska tvrtka: T & D company, Ljubuški, Revidentska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: revident statičkog proračuna (mehaničke otpornosti i stabilnosti konst.), Lokacija: Ljubuški, 2004.

22. Poslovni objekt ''VOKEL'' d.d., Posušje (revident), Vinjani, Projektantska tvrtka: Vranica d.d., Sarajevo, Revidentska tvrtka: Hering, Široki Brijeg, Pozicija: revident statičkog proračuna (mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija), Lokacija: Vinjani, 2004.

23. Stambene zgrade Ministarstva branitelja ŽZH u Grudama (2700 m2), Grude, Projektantska tvrtka: Tomić – inženjering d.o.o., Ljubuški, Revidentska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: revident statičkog proračuna (mehaničke otpornosti i stabilnosti konst.), Lokacija: Grude, 2004.

24. Stambene zgrade Ministarstva branitelja ŽZH u Posušju (2750 m2), Posušje, Projektantska tvrtka: URBIS '86. d.o.o., Š. Brijeg, Revidentska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: revident statičkog proračuna (mehaničke otpornosti i stabilnosti konst.), Lokacija: Posušje, 2004.

25. Hidroelektrana Peć Mlini, Grude, Projektantska tvrtka: Elektroprojekt, Zagreb, Naručitelj: Elektroprivreda HB i Županija zapadnohercegovačka, Pozicija: predsjednik Povjerenstva za tehnički pregled hidroelektrane Peć Mlini, Lokacija: Peć Mlini, Grude, 2005.

26. Vodoopskrbni sustav Dubrave, dionica prijelaza cjevovoda DN 500 s lijeve na desnu obalu Neretve, preprojektiranje dionice od st, 0+313,89-0+720,68, Čapljina, Projektantska tvrtka: Poduzeće za istraživanje, studije, projektiranje i konzalting ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o., Mostar, Revidentska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: revident statičkog proračuna (mehaničke otpornosti i stabilnosti konst.), Lokacija: Dubrave, Čapljina, 2005.

27. Lučki most u Mostaru, Naručitelj: Grad Mostar, Odjel za urbanizam i građenje, Pozicija: član Povjerenstva za tehnički pregled konstrukcije Lučkog mosta, Lokacija: Mostar, 2005.

28. Dogradnja robne kuća ''BIMACO'', Široki Brijeg (1800 m2), Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: arhitektonski i statički projektant, Lokacija: Široki Brijeg, 2006.

29. Hidroelektrana Peć Mlini, Grude, Projektantska tvrtka: Elektroprojekt, Zagreb, Naručitelj: Elektroprivreda HB i Županija zapadnohercegovačka, Pozicija: predsjednik Povjerenstva za ponovni tehnički pregled i naknadno izvješće za hidroelektranu Peć Mlini, Lokacija: Peć Mlini, Grude, 2006.

36. Glavni projekt nove zgrade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (4000 m2), Mostar, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: kovoditelj projekta, Lokacija: Kampus Sveučilišta u Mostaru, 2006.

37. Dnevnik graditelja, dokumentarni film red. Jasmile Žbanić o projektu rekonstrukcije Starog mosta, Tvrtka: Deblokada-Sarajevo, Grad Mostar, Unesco, Pozicija: stručni suradnik na scenariju u području graditeljstva, Lokacija: Mostar, 2007. 

38. Poslovno-stambeni objekt ''EKO TRADE'', dogradnja, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: voditelj projekta, Lokacija: Klanac, Široki Brijeg, 2007. 

39. Stambeni objekt BUBALO, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: voditelj projekta, Lokacija: Klanac, Široki Brijeg, 2007. 

40. Poslovno-stambeni objekt NERETVA, Projektantska tvrtka: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Pozicija: projektant, Lokacija: Podgorica, 2008.

- Još oko 60 većih i manjih poslovnih, proizvodnih, skladišnih i stambenih objekata...

- Sudjelovanje u davanju brojnih stručnih mišljenja, projektiranju, superviziji i tehničkoj inspekciji konstrukcija, uglavnom u Zapadnohercegovačkoj županiji i Hercegovačko-neretvanskoj županiji u Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj.

 

K. Urednički projekti

1. Glavni urednik ZBORNIKA Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br.1, Mostar, 2001.

2. Znanstveni projekt Numeričko modeliranje savijanja tankih ploča (GF Mostar, Split, Rijeka), urednik izdanja, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2000., 2001., 2002.

3. Voditelj i urednik znanstvenih predavanja pod nazivom Znanstveni sati Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2000., 2001., 2002.

4. Glavni urednik ZBORNIKA Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br.2, Mostar, 2002.

5. Pridruženi član Međunarodnog znanstvenog odbora Prvoga simpozija ''Računalstvo u graditeljstvu'' povodom 40. obljetnice računalstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

6. Glavni urednik ZBORNIKA Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br.3, (jubilarnog ZBORNIKA-MONOGRAFIJE povodom 25 godina Građevinskog fakulteta), Mostar, 2003.

7. Urednik izdanja ''Znanstveno istraživački projekt: Morfološke posebnosti i legende rijeke Neretve'' autora prof. dr. sc. Pere Marijanovića u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2004.

8. Urednik i lektor biltena ''Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko neretvanske županije/kantona u 2003. godini'' autora mr. sc. Ivana Lovrića u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2004.

9. Lektor knjige ''AutoCAD – 3D modeliranje'' autora mr. sc. Gorana Šunjića i prof. dr. sc. Pere Marijanovića u nakladi Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2004.

10. Član uredništva u časopisu Vitko Matice hrvatske Široki Brijeg, br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2002.-2005.

11. Urednik i lektor biltena ''Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko neretvanske županije/kantona u 2004. godini'' autora mr. sc. Ivana Lovrića u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2005.

12. Urednik i lektor biltena ''Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Županije zapadnohercegovačke u 2004. godini'' autora mr. sc. Ivana Lovrića u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2005.

13. Glavni urednik BILTENA međunarodnog znanstveno stručnog skupa Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Franjevački samostan Š. Brijeg, Široki Brijeg, 2005.

14. Glavni urednik časopisa Vitko Matice hrvatske Široki Brijeg, br. 7, 8, 9,10, 2006.-2008.

15. Glavni urednik Zbornika radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Blidinje 2005., Blidinje, 2005.

16. Urednik i lektor biltena ''Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko neretvanske županije/kantona u 2005. godini'' autora mr. sc. Ivana Lovrića u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2006.

17. Urednik i lektor biltena ''Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Županije zapadnohercegovačke u 2005. godini'' autora mr. sc. Ivana Lovrića u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2006.

18. Glavni urednik ZBORNIKA RADOVA međunarodnog znanstveno stručnog skupa Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu, Franjevački samostan Š. Brijeg, Široki Brijeg, 2006.
Još desetak manjih uredničkih projekata raznih publikacija.

gf svemo 11
 
gic01
 
e zbornik 01
 
nestabilnost31
 
uhgf01
 
martello 01
  
BALMAS LOGO lo res
 
 
BALMAS LOGO lo res d
 
 
IPA Adriatic CBC Programme EN new logo 1
 
 
uzpspp
  
 
 iaces