Sveučilišni tečajevi

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru organizira besplatne tečajeve stranih jezika, informatike, AutoCAD-a, znakovnog jezika i plesa. Na Građevinskom fakultetu se održavaju tečaj ruskog jezika i AutoCAD-a.
Tečaj ruskog jezika održava se u tri grupe po dva termina tjedno.

Termini tečaja ruskog jezika su:
- prva grupa: utorkom od 15:00 do 16:30 i petkom od 16:00 do 17:00 (predavaonica B),
- druga grupa: utorkom od 15:00 do 16:30 i četvrtkom od 16:00 do 17:00 (predavaonica A),
- treća grupa: utorkom od 16:30 do 18:00 i četvrtkom od 17:00 do 18:00 (predavaonica B).
AutoCAD-a se održava u dvije grupe po jedan termin tjedno.

Termini tečaja AutoCAD-a su:
- prva grupa: srijedom od 12:00 do 13:00 (računalne učionice),
- druga grupa: srijedom od 13:00 do 14:00 (računalne učionice).

Svi tečajevi započinju u idućem tjednu.