Završni rad

Studenti III. godine preddiplomskog studija koji su upisali kolegij Završni rad trebaju u vremenu od 26. veljače do 2. ožujka 2018. dostaviti u studentsku referadu – Zahtjev za dodjelu završnog rada.
Svaki student podnosi zahtjev za dodjelu kolegija iz kojeg želi raditi završni rad predlažući listu od 5 kolegija.