Ferijalni rad studenata u SR Njemačkoj u 2018. godini

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u suradnji sa Centralnim uredom za radno posredovanje Savezne agencije za rad SR Njemačke, organizira ferijalni rad studenata za vrijeme ljetnog odmora 2018. godine.

Zainteresirani studenti mogu aplicirati kod Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK Mostar, adresa: Kralja Tvrtka 19. Mostar iii direktao Agenciji za rad i zapošljavanje BiH Sarajevo, adresa: Đoke Mazalića br.3 (sa naznakom ,,Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2018. godini").

JA VNI POZIV STUDENTIMA

Prijavni obrasci