Znanstveni sat

Pozivamo vas u petak 17. 11. 2017. godine u 12:00 u amfiteatar Fakulteta na znanstveni sat na temu: 

BIM-izazov u obrazovanju arhitekata i građevinskih inženjera.

Predavanje će održati dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ., izvanredna profesorica Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.