Obavijest

Studenti, strani državljani, koji ne posjeduju odobren privremeni boravak u BiH, dužni su da se najkasnije do 20. 11. 2017. jave na sljedeću adresu:


Ministarstvo sigurnosti 
Služba za poslove sa strancima,
Terenski centar Mostar
Kneza Višeslava bb (zgrada Orca)

Više...