Usmena javna obrana doktorske disertacije

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU oglašava

USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Pristupnice mr. sc. Mirne Raič, dipl. ing. građ.

Pod naslovom:  

''ISTRAŽIVANJE TOKOVA PODZEMNIH VODA U SREDINAMA S PROMJENJIVOM PROVODLJIVOŠĆU''

Obrana će se održati 12. srpnja 2017. god. u 12:00 sati u vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b. Mostar.

Disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 13 sati u dekanatu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.