Predstavljanje novog studija - Arhitektura i urbanizam

Danas je u vijećnici našeg fakulteta održano predstavljanje novog studija - Arhitektura i urbanizam. Novi studij predstavili su prof. dr. sc. Ivan Lovrić, dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Maja Prskalo, prodekanica za znanost i buduća dekanica Fakulteta i prof. dr. sc. Jaroslav Vego, nastavnik arhitektonske grupe predmeta na Fakultetu.

konferencija ze medije 1

konferencija ze medije 2

konferencija ze medije 3

konferencija ze medije 4

konferencija ze medije 5

konferencija ze medije 6

konferencija ze medije 7

konferencija ze medije 8