Rezultati poziva na Međunarodnu radionicu – ''BAMB''

Na temelju prijavljenih studenata za sudjelovanje u međunarodnoj radionici za studente u sklopu projekta BAMB (Buildings as Material Banks) koja će se održati u Nizozemskoj u periodu od 22. 5. 2017. do 26. 5. 2017. godine formirana je rang lista na temelju prosjeka ocjena, duljine godina studiranja i koeficijenta godine studiranja (relevantnosti za ovaj projekt). 

Za Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru u sklopu gore navedenog projekta predviđeno je 5 mjesta za studente.

Sukladno navedenome i relevantnosti za projekt predviđena su 2 mjesta za studente preddiplomskog studija i 3 mjesta za studente diplomskog studija.
Molimo studente koji su najbolje rangirani (polja označena zelenom bojom) da se jave u ured asistenta i potvrde interes za sudjelovanje u projektu najkasnije do srijede 12. 4. 2017. godine do 12.00 sati.
Konačnu potvrdu za sudjelovanje na radionici i više informacija o radionici očekujemo dobiti u ovom tjednu od strane voditelja projekta profesorice Elme Durmišević sa Sveučilišta Twente.

RANG LISTA