Znanstveni sat

U ponedjeljak 3. travnja 2017. godine u amfiteatru Građevinskog fakulteta održan je ZNANSTVENI SAT na temu SANACIJA SAMOSTANSKE CRKVE "SV. IVANA KRSTITELJA" U KRALJEVOJ SUTJESCI. Predavač je bio Dragan Martinović, dipl. ing. građ.

znanstveni sat d martinovic 1

znanstveni sat d martinovic 2

znanstveni sat d martinovic 3

znanstveni sat d martinovic 4

znanstveni sat d martinovic 5

znanstveni sat d martinovic 6