Znanstveni sat

U ponedjeljak 3. travnja 2017. godine s početkom u 10 sati na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru će se održati ZNANSTVENI SAT na temu:

SANACIJA SAMOSTANSKE CRKVE "SV. IVANA KRSTITELJA" U KRALJEVOJ SUTJESCI

Predavač: Dragan Martinović, dipl. ing. građ.