Međunarodna radionica – International workshops – Reversibile Design

U Mostaru se od ponedjeljka 27. 3. 2017. do petka 31. 3. 2017. godine održava međunarodna radionica za studente International Design Studio 2017 kao pilot projekt za istraživanje mogućih formi suradnje i aktivnosti vezanih za projekt budućeg Green Design Centra koji se treba otvoriti u Mostaru.

radionica reversibile design 1

Na radionici sudjeluje 40 studenata sa Sveučilišta iz Twente-a (Nizozemska), Sarajeva i Mostara. 

Radionica se održava na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić.
Radionicu vodi voditeljica projekta prof. Elma Durmišević sa Sveučilišta Twente.
   

radionica reversibile design 2